Sektör Bilgisi

GYODER Görüşleri

6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu Değişik Yönetmeliği Hk.
13.10.2021
Gayrimenkul Hizmetleri Sektörlerine Yönelik Devlet Yardımları Hk.
21.09.2021
Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Hk.
31.05.2021
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği Hk.
25.03.2021
Çevre Şehircilik Bak. Toplantı Sonucu Hk.
25.02.2021
Otopark Yönetmeliği Değişikliği Yasa Tasarısı Hk.
19.02.2021
Yabancıya Satış Yapan Firmaların Teşvik Kriterleri ve Uygulamaları Hk.
12.01.2021
Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili Bazı Belediyelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hk.
22.12.2020
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Hk.
21.07.2020
GYO Paylarını Satın Alan Yabancıların Vatandaşlık Başvuruları Açısından Değerlendirilmesi Hk. Görüş Yazısı
21.07.2020
Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Kapsamına Alınması Hk.
8.06.2020
TBMM Dilekçe Komisyonu Ön Ödemeli Konut Satışları Hk. Cevap Yazısı
5.03.2020
GYF yapılacak olan katılma payı satışlarının yabancıların ikamet başvuruları açısından değerlendirilmesi Hk.
24.02.2020
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği Hk.
12.01.2020
Konut ve işyeri satışlarında uygulanan katma değer vergisi indirimi ile gayrimenkul devirlerinde uygulanan tapu harcı indirimi Hk.
20.12.2019
Yapı Malikince İlk Satışa Tanınan Vergi İstisnası Hk.
12.07.2019
“GYO'lara İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılması’’ ve ‘’GYF'lere İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"
8.07.2019
‘’Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hakkında Cevap Yazısı
10.06.2019
KDV İstisnası Görüş Yazısı Hk.
30.05.2019
Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılan Gayrimenkullerin İadesi Sonucu T.C. Vatandaşlık İptali İçin Kurulacak Mekanizma Hk. Cevap Yazısı
29.03.2019
Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılan Gayrimenkullerin İadesi Sonucu T.C. Vatandaşlık İptali İçin Kurulacak Mekanizma Hk. GYODER Görüşü
21.03.2019
“Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
13.02.2019
“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
13.02.2019
Kentsel Dönüşüm Rehberi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
1.02.2019
Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Taslağı
15.01.2019
Yabancılara Gayrimenkul Satışı Hususundaki Şikayetler Hakkında GYODER Görüşü
14.01.2019
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüşü
1.11.2018
Konut ve İşyeri teslimlerinde Tapu Harcı ve KDV indirimi uygulamasının devamı hakkında
23.10.2018
GYODER-İNDER-KONUTDER Vatandaşlık Edinimi Görüşü
2.10.2018
GYODER-KONUTDER-İNDER Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri Ortak Görüşü
6.08.2018
Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri
18.07.2018
Yurtdışı Yerleşik Gerçek Kişilere Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Kullandırılması
11.06.2018
Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Taslağı Görüşü
5.06.2018
Türkiye ihracat Kredi Bankası Yazısı
12.02.2018
GYODER-İNDER-KONURDER-EMLAK KONUT GYO Kdv Uygulaması Önerilerimiz
2.02.2018
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüş Yazısı
22.01.2018
İmar Kanunu 5. ve 29. Madde Değişiklikleri
15.01.2018
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ Taslağı
11.01.2018
Gayrimenkul Fuarı Teşvik Kapsamı
9.10.2017
GYODER-İNDER-KONUTDER Vergi Usul Kanunu Hakkında Taleplerimiz ve Önerilerimiz
20.07.2017
GYODER-İNDER-KONUTDER Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında Görüşümüz
29.06.2017
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Değişiklik Taslağına İlişkin GYODER'in Değerlendirmesi
15.05.2017
GYO Vergi İstisnası
17.02.2017
''6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ön Ödemeli Konut Satışlarında Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı'' İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
16.12.2016
GYODER-İNDER-KONUTDER Körfez Ülkelerine Konut Satış Stratejisi Raporu
12.07.2016
GYODER-İNDER-KONUTDER Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanarak TBMM’e Sunulması Planlanan Torba Yasa Hakkında Görüş
9.05.2016
GİB Tarafından Hazırlanan Sirküler Taslağına İlişkin Çalışma
2.12.2015
Tebliğ Değişikliği Taslakları Hakkında Görüşler
5.08.2015
GYODER’in Yabancı Yatırımcıların Ülkemizde Taşınmaz Edinimi Ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Hakkında Görüşleri
1.06.2015
Maliye Bakanlığı GIB - 6306 Hukuki Mütala Görüş Yazısı
12.05.2015
Gayrimenkul Sektörünün Büyükşehir Belediyesi Ile Ortak Konularındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
17.04.2015
6306 Kanunun Uygulaması Hakkında Görüş
6.03.2015
KDV İle İlgili Görüş
24.02.2015
3194 Sayılı İmar Kanun’u Hk. Görüş
29.12.2014
6306 Sayılı Kanun Görüşü Bakanı
11.12.2014
6306 Sayılı Kanun Görüşü Kentsel Dönüşüm Müdürü
11.12.2014
6306 Sayılı Kanun Görüşü Müsteşarı
11.12.2014
Ekonomi Bakanına Sektöre Dair Bilgi
10.12.2014
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş
5.10.2014
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Hakkında Görüş
22.08.2014
Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları Taslağı Hakkında Görüş
4.08.2014
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş
9.06.2014
6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Tanınan Vergisel Muafiyetler Hakkında Görüş
21.04.2014
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı Ile Ilgili GYODER Görüşü
17.07.2013
Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında GYODER Görüşü
11.07.2013
İmar Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
7.06.2013
Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
16.05.2013
Gayrimenkul Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
3.05.2013
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
3.04.2013
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
1.10.2012
Konut Satışlarında KDV Oranlarının Arttırılmasına İlişkin GYODER Görüşleri
24.05.2012
Yeni Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüş
4.04.2012
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapacakları Bağış Ve Yardımlar Hakkında SPK Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler Hakkında GYODER Görüşü
25.01.2012
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri’nin Hisselerinin Yabancılar Tarafından Alınması Ile Şirketin Yabancı Sermayeli Şirket Sayılması Ve Tapu Müdürlükleri’nde Bu Nedenle Yaşanan Sorunlar H
11.10.2010
Şehir Plancısı A. Faruk Göksu'nun 17 Ağustos Depremi Ile Ilgili Hazırlamış Olduğu Bildirge
17.08.2010
Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri Hakkında GYODER Görüş
19.07.2010
Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar Ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
27.04.2010
İmar Planı Yapımında Donatı Alanları Hakkındaki Görüşlere Istinaden T.C. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Kanun Değişikliği Te
30.03.2010
İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
16.02.2010
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na Ilişkin Esaslar Tebliği Hükümleri Hakkında GYODER Görüşü
1.12.2009
Halka Açık Olmayan GYO'lar Hakkındaki GYODER Görüşleeri
24.11.2009
Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılması Düşünülen Değer Artış Kazancının Vergilendirilmesine Ilişkin Yeni Düzenlemenin Gayrimenkul Sektörüne Getireceği Sorunlar Hakkında GYODER Görüşü
1.10.2009
İmar Planı Yapımında Donatı Alanlarına Ilişkin Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hakkında GYODER Görüşü
28.09.2009
Şehir Plancısı A. Faruk Göksu Tarafından Hazırlanan
15.09.2009
Şehir Plancısı A. Faruk Göksu 17 Ağustos Ve Sonrasını Ele Aldığı Bildirgeye Ulaşmak
17.08.2009
Kamu Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında GYODER Görüşü
22.04.2009
Tasarı Halindeki Borçlar Kanunu'nun
7.04.2009
Tasarı Halindeki Borçlar Kanunu'nun
3.02.2009
Konutun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamına Alınması Nedeniyle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Konutun Yasa Kapsamından Çıkarılmasına Veya Ayrı Bir Düzenlemeye Tabi Tutulmasın
31.07.2008
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Taslağı Hakkında GYODER Görüşü
7.05.2008
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda Yer Alan Maddelerden Harçlar Kanunu’nun 63’ Üncü Maddesinde Yapılması Öngö
2.04.2008
Kampanyalı Konut Satışlarında Ve 4077 Sayılı Kanun’un 10/B Maddesinin Uygulanmasında Sektörün Karşılaştığı Sorunlar Ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik GYODER’in Çözüm Önerileri Ve Görüşle
7.03.2008
İmar Planlarına Yapılan Itirazların Ve Açılan Davaların En Aza Indirgenmesi Konusunda GYODER Görüş Ve Çözüm Önerilerine Ulaşmak
11.02.2008
GYO ve GYF'lerin Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri Hk.