GYODER Akademi

GYODER – IAV Ödülleri Nedir?

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER olarak, daha fazla akademik içerikle sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve bu alanda daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) iş birliği ile ‘Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’nı hayata geçirdik.

Gayrimenkul sektörünün akademik ve bilimsel çalışmalarla sürekli ileri taşınmasının önemine inanıyor, düzenleyeceğimiz yarışma sonucu dereceye girenlere verilecek ‘Lisansüstü Tez Ödülleri’ ile akademik çalışmaların pratik hayata uyarlanması ve gayrimenkul sektöründe ilerlemenin hızlanmasını hedefliyoruz.

Bu yarışma ile özgün, bağımsız araştırmaya dayalı, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşma, işlenen konu itibariyle kamuoyunda ilgi uyandırma özelliği taşıyan, hızlı kentleşme ve kentlerin değişim sürecinde gayrimenkul / taşınmaz geliştirme, finansmanı, pazarlaması, hukuku, mekânsal analizler vb. gibi alanlarda bilgi üretimini teşvik etmek, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmiş ve ülkemizdeki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora derecesi almış ve yayınlanmamış tezleri ödüllendirerek ve ödül kazanan tezleri basılı hale getirerek iş dünyasına ulaşmasını sağlayacağız.

1. GYODER – IAV Ödülleri
2. GYODER – IAV Ödülleri