GYODER Kimdir?

Hakkımızda

GYODER 1999 yılında, Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri tarafından kurulmuştur.

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan GYODER, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısında, GYODER’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha çağdaş bir yapıya bürünmesi gerektiğine olan inançla, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak, GYODER’in mevcut algısını koruyarak Derneğin markalaşma sürecini kolaylaştırmak ve algısını güçlendirmek amacıyla ismini Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirmiştir.
Bu yolculuk, gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini desteklemek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek amacıyla her gün güçlenerek devam etmektedir.

Amaçlar

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,
Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,
Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,
Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,
YSektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,
Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,
Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,
Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,
Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamaktır.

Misyon

‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ olarak, gayrimenkul sektörünü, teknoloji, tasarım ve doğa ile daha da yakınlaştırmak. Sektörün gelişimine katkıda bulunarak, tüm alt açılımlar için değer yaratmak.

Vizyon

Gayrimenkul sektörüne fikir önderliği yapan çatı kuruluş olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak.

Başkanın Mesajı

Değerli Üyemiz,

Gayrimenkul sektörünün en önemli çatı örgütü olmanın sorumluluğuyla 22 yıldır ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.

Yaklaşık bir yılı geride bıraktığımız bu süreçte her ne kadar geçirdiğimiz senenin şartları birçok konuda öngörülmesi zor olsa da 9 ana başlıkta toplayabileceğimiz alanlara odaklanarak faaliyetlerimizi gerçekleştirdik ve Derneğimizin bu konulardaki etkinliğini artırmaya çalıştık. Bu başlıkları Ülkemizde gayrimenkul sektörünün algısını iyileştirmek, GYO’ların ve sektörümüzün sermaye piyasalarında rol almasını sağlayan diğer araçların önünü açmak, sektörümüzü akademi ile daha fazla yakınlaştırmak, araştırmaya değer veren bir sektör olmasına katkı sağlamak, sektörümüzün insan kaynağı niteliğini yükseltmek, dünyada Türkiye gayrimenkul sektörünü tanıtmak, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı kurumsal gayrimenkul firmalarının problemlerinin çözümünde destek olmak, gayrimenkul ve inşaat sektöründeki girişimcilik ekosisteminde etkin bir kümelenme oluşturmak, deprem riskine hazırlık, kentsel dönüşüm gibi şehircilik politikalarında sivil toplum olarak aktif görev almak, yapılı çevremizi oluştururken çevre dostu ve sürdürülebilirliklik ilkelerine sadık iyi tasarlanmış yapıların oluşumuna destek olmak olarak özetleyebiliriz. 
Bu dönem zarfında, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulumuzla ağırlık verdiğimiz konularda ilerlemek adına öncelikle bir yol haritası oluşturulmasına karar verdik. Bu süreçte yürüttüğümüz çalışmaları şöyle özetlemek isterim:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ekim 2020’de GYO’lara İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptığı değişiklikle, GYO’ların amaçlandığı gibi etkin şekilde çalışmasını engelleyen pek çok hüküm düzeltildi. GYO Komitesi’nin büyük emek verdiği, sektörün önünü açan bu çalışma, aynı zamanda GYODER’in sektörü nasıl sahiplendiğini gösteren güzel bir örnek oldu.
Gayrimenkul sektörünün mevcut algı ve itibarının ölçülmesi ve Derneğin yeni dönem yol haritasına ışık tutması amacıyla ‘Gayrimenkul Sektörü Algı ve İtibar Araştırması’nı başlattık. Gayrimenkul sektörünü, gerçekten hak ettiği algıya ulaştırmakta öncü olmayı amaçlıyoruz.
GYODER olarak tüm paydaşlarla iletişimimizi olumlu etkileyeceğine inandığımız daha kapsayıcı, yenilikçi ve modern yeni bir kurumsal kimliğe bürünmemiz gerektiği inancıyla bir kurumsal kimlik yenileme çalışması yaptırdık. Siz değerli üyelerimizin de onayına sunacağımız yeni kurumsal kimliğimizi beğeneceğinizi umuyorum.
Türkiye’de gayrimenkul alanında bir ilk olan ‘GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’ ile gayrimenkul sektörünün bilimsel çalışmalarla sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Bahçeşehir, Özyeğin, Ankara, Bilgi, İstinye ve İstanbul Ticaret Üniversiteleri, İTÜ ve YTÜ ile imzalanan protokoller çerçevesinde iş birliği çalışmalarımız artarak sürüyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı’nın, sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz.
İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 2021 yılı teklif çağrısı kapsamında GYODER olarak YTÜ Teknopark iş birliğiyle Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’na “İstanbul Proptech - Gayrimenkul Dijital Dönüşüm Merkezi” projesi ile başvurduk. Derneğimiz adına son derece önem taşıyan bu girişimimizin neticesini heyecanla bekliyoruz.
Pandemi koşullarından dolayı sosyal mesafelerin arttığı bir dönemdeyiz. Yakın ilişki kurmakta sınırlarımızı aşmak için sosyal medyaya daha fazla ağırlık verdik. Üyelerimizle dijital mecralarda daha yakın ve sürekli bir iletişim sürecini başlattık. Önemli faaliyetlerimizi, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomi çevreleri ve tüm ilgililer için sosyal medyadan paylaşıyoruz. Telegram kanalında daha sık ve hızlı bir şekilde bilgilendirdiğimiz üyelerimizin fikir ve önerilerinden de istifade ediyoruz.
Dijital platformların gücünden faydalanmak, daha geniş kitlelere ulaşmak ve gençlerle daha fazla etkileşimde bulunmak amacıyla ‘RE-AD YouTube’ kanalını kurduk. Aktif kullanmaya karar verdiğimiz bu kanalda, bilgilendirici, tematik ve yönlendirici yayınlar yapmayı amaçlıyoruz.
GYODER Yönetim Kurulu olarak, DEİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Özellikle GYO’lara yönelik çalışmaları başlattık. Kurucu kuruluşlarından olduğumuz DEİK ile iş birliğimizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.
GYODER Genç Platform ve ULI Young Leaders iş birliği ile hayata geçirilen mentorlük programı Kasım 2020 itibarıyla başladı. Sektörümüzün değerli isimlerinin, deneyimlerini geleceğin liderlerine aktarmasını önemsiyoruz.
2019 yılında hayata geçirdiğimiz GYODER Çözüm Platformu, daha büyük bir kitleyle ortak aklı bulup, fikirlerimizi bunun üzerine inşa etme imkanı sağlıyor. Pandemi nedeniyle webinar serisi şeklinde gerçekleştirdiğimiz, katılımın daha yüksek olduğu Çözüm Platformu toplantılarını online olarak düzenlemeye devam edeceğiz.
Gayrimenkul Konseyi ile Türkiye gayrimenkul sektörünün sorunlarını hızla aşarak daha da büyümesini hedefliyoruz.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında yaptığımız son toplantıda, yabancı yatırımcıların karşılaştığı zorlukları ele aldık. Bu konuda iyileştirme sağlamak için GYODER olarak kanun değişikliği önerisinde bulunacağız.
Kurumsal yabancı gayrimenkul yatırımcılarına yönelik sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Türkiye Varlık Fonu’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda, geleceğin projesi İstanbul Finans Merkezi’ni tüm yönleriyle ele aldık.
Bizim bir misyonumuz da yurtdışında Türkiye gayrimenkul piyasasına bakıldığında sektörün yüzünün GYODER olmasıdır. Dolayısıyla GYODER olarak, MIPIM’de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edindik. Bu doğrultuda MIPIM’de İstanbul çadırının GYODER öncülüğünde kurulması adına gereken çalışmaları başlattık.
GYODER-AFAD işbirliği ile afet anında topluma elimizden gelen desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Sektör olarak bilgi birikimi ve imkanlarımızı kullanacağımız bir seferberlik başlatarak Deprem Platformu oluşturulması adına 7 STK iş birliğiyle girişimlerimizi başlattık.
Yıllardır özenle sürdürülen eğitime yönelik çalışmalarımızı ve akademik kuruluşlarla iş birliğimizi arttırdık. Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitesi’nin bünyesinde rapor ve yayın çalışmaları aralıksız sürüyor. ‘GYODER Akademi'de sektörü ilgilendiren önemli konularda eğitim ve seminerler düzenlemeye devam ediyoruz. Gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdeleyen ‘GYODER Gösterge’ raporumuza, gayrimenkul yatırım fonları bölümünü de ekledik. Raporumuzu zenginleştirmeye devam ediyoruz. REIDIN GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ni her ay sektör ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca bireysel yabancı yatırımcılar için ‘How to Buy Property in Turkey?’ kitapçığı ile kurumsal yabancı yatırımcılar için ‘REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets’ raporunu belirli periyodlarla güncelleyerek yayınlamaya devam ediyoruz.
GYODER, 2000 yılından bu yana Türkiye gayrimenkul sektörünün nabzını tutan, sektörü aynı çatı altında buluşturan ve uluslararası bir markaya dönüşen ‘Gayrimenkul Zirvesi’ni, zengin bir içerikle düzenlemeye devam edecek.
Son 1 yıl içerisinde aramıza 15 değerli üyemiz katıldı. Gücünü üyelerinin varlığından alan GYODER olarak, üye ilişkilerini daha da güçlendirmeyi ve aramıza katılan tüm üyelerimizin motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz.
Pandemi sonrası aşılanmanın da hızlanmasıyla birlikte çok yakın bir zamanda çok hareketli ve farklı bir dönem hepimizi bekliyor. Ve biliyoruz ki bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü ve hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. Hep birlikte GYODER ailesi olarak sektörümüzü bu yenidünyaya hazırlamak zorundayız. Bu yenidünyaya hazırlanmanın 3T olarak kısalttığımız prensiplerle güçlendirilmiş bir kültürle olabileceğine inanıyoruz. Tabiat, teknoloji ve tasarım. Sektörümüzün, doğaya saygılı, teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla ve ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktığı sorumluluğuyla hareket etmemiz gerekiyor.
Bu hedef doğrultusunda sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan GYODER’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha çağdaş bir yapıya bürünmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün dünyada sivil toplum kuruluşları da yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümü ülkemizin en önemli sektörlerinden birinin çatı kuruluşu, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak, Sektöre öncülük ederken, ilerleyişi sistematik hale getirerek, insanı merkeze alan bir anlayış oluşturmalıyız.
Tüm bunlardan yola çıkarak GYODER’in mevcut algısını koruyan, yukarıda bahsettiğim hedeflerimizi de kapsayan “Marka da inşa etme işidir” diyerek çıktığımız bu yolda, GYODER’in markalaşma sürecini kolaylaştırmayı ve algısını güçlendirmeyi hedefleyen bir kurumsal kimlik çalışması yaptırdık.
GYODER’in yeni kurumsal kimliği ile birlikte yeni logo ve tasarım standartları da değişti. Gayrimenkul sektörünün birleştirici gücü olan GYODER’in birlik oluşturma becerisi, Derneğimizin yeni ismi ve logosuna da yansıdı. İlgili değişikliğin yapılmasına 21. Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile karar verildi. Dernek tüzüğünün ilgili maddesi değiştirilerek, Derneğimiz yeni kurumsal kimliğine büründü.
Sizlerin sektöre öncülük etmek, sektörün gelişimini hızlandırmak için hayata geçirdiğimiz çalışmalara, heyecanımıza ortak olduğunuzdan hiç şüphemiz yok. Gayrimenkul sektörünün geleceğine odaklanan GYODER, bugünkü güçlü konumuna üyelerinin katkıları ve vizyonu ile ulaştı.
Geride bıraktığımız 22 yılda GYODER’in bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm Başkanlarımız, Yüksek İstişare Kurulumuz, Yönetim Kurulumuz, İcra Kurulumuz, Komite Başkanlarımız, GYODER ekibi ve Üyelerimizle birlikte, bizlere katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum.
Gayrimenkul sektörünün geleceğine odaklanan GYODER, bugünkü güçlü konumuna üyelerinin katkıları ve vizyonu ile ulaştı. Bu birlik beraberlik duygusuyla, sektörü geleceğe taşıyacağımıza inancımız tamdır.
Saygılarımla,
Mehmet Kalyoncu
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı