GYODER Kimdir?

Hakkımızda

GYODER 1999 yılında, Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri tarafından kurulmuştur.

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan GYODER, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısında, GYODER’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha çağdaş bir yapıya bürünmesi gerektiğine olan inançla, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak, GYODER’in mevcut algısını koruyarak Derneğin markalaşma sürecini kolaylaştırmak ve algısını güçlendirmek amacıyla ismini Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirmiştir.
Bu yolculuk, gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini desteklemek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek amacıyla her gün güçlenerek devam etmektedir.

Amaçlar

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,
Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,
Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,
Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,
Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,
Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,
Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,
Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,
Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamaktır.

Misyon

‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ olarak, gayrimenkul sektörünü, teknoloji, tasarım ve doğa ile daha da yakınlaştırmak. Sektörün gelişimine katkıda bulunarak, tüm alt açılımlar için değer yaratmak.

Vizyon

Gayrimenkul sektörüne fikir önderliği yapan çatı kuruluş olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak.

Başkanın Mesajı

Değerli Üyemiz,

Gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri. 250 alt sektörü ile hem istihdam yaratma ve işsizliği önleme açısından hem de ortaya çıkardığı ekonomik değer bakımından ülkemizin önemli bir parçası. Gayrimenkul sektörü, pandeminin getirdiği sınırlayıcı etkiler nedeniyle durağan bir dönemden geçse de sonrasında toparlanarak, yukarı ivmeyle ilerlemeye devam etti.  

2021 yılı sektörün değişen koşullara hızlı adapte olup, çözümler ürettiği bir yıl oldu. Genel olarak; inşaat maliyetlerindeki artışı, yükselen kiraları ve konuta erişimin kısıtlı olduğunu konuştuğumuz bir sene geçirdik. Rakamsal olarak değerlendirmek gerekirse 2021’in başında konut satışları, özellikle 2020’nin üçüncü çeyreğinde satışların yüksek bir seviyeye ulaşmasından etkilendi. Yani yeni yılın başında gerçekleşen satışlar, talebin daha erkene çekilmesi nedeniyle azalmıştı. Ancak GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 3. Çeyrek Raporu’na göre 2021 yılı üçüncü çeyrek konut satışları, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 36,8 oranında bir artış gösterdi. Bu dönemde 396 bin 328 adette satış gerçekleşti. Son 3 ayda ise kur farkı sebebiyle yabancıya satışın rekor kırdığını gördük. 
Buna paralel olarak yapı ruhsatları ve oturma izinlerinde de artış rakamları dikkat çekti. Fakat hem yapı ruhsatı tarafında hem de oturma izinleri tarafında gayrimenkul sektörünün hareketli olduğu senelere göre ciddi bir azalma var. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz; öncelikle sektör belirli bir doygunluğa ulaştı, problemi olmayan, üretime dönüşebilecek arsaları bulmak zorlaştı. Bununla beraber inşaat maliyetlerindeki değişkenlik öngörüde bulunmayı engellediği için yıl içerisinde farklılaşan fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Tüketicinin konut talebi azalmazken üreticinin hız kestiği dönemde, konut ihtiyacı arttı ve bu durum ekonominin yanı sıra ülkemiz için sosyal etki de yarattı. Dolayısıyla hem gayrimenkul geliştiricileri tarafında hem de yatırımcı- tüketici tarafında zor bir dönemi geride bıraktığımızı söyleyebiliriz.
Küresel olarak son 100 yıldır görülmeyen bir salgın sürecinin etkileri, satıştan, inşa sistemine, mekânların yapısından, kullanılan malzemeye, tüketici davranışlarından, genel eğilimlere kadar pek çok unsuru köklü bir şekilde değiştirdi. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün tüm bileşenlerinin, hem pandeminin getirdiği değişime adapte olabilmesi hem de sürdürülebilir yaşamı kalıcı kılması adına ciddi bir dönüşüme ihtiyacı var. 2022 yılında inşaat maliyetleri, tüm dünyada artan enflasyon, faiz ve kurdaki hareketlilik sektörde sıklıkla konuşulan konular olacak. Gayrimenkulde artık farklı yatırımlar, yeni modeller üretmemiz gerekiyor. Çünkü gayrimenkul sadece konuttan ibaret değil. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak lojistik alan, data merkezi, endüstriyel depo, yurt, okul gibi farklı yatırımlara yönelmeliyiz. Konutta ise alt gelir grubunun sorunlarını çözecek, konut ihtiyacını karşılayacak, kentsel dönüşüm ve sosyal konutun da içinde olduğu çözümler geliştirmeliyiz. Sadece ülkemizin değil dünyanın da genel sorunu olan çevre kirliliği, sürdürülebilirlik, yeşil kalkınma, teknoloji, daha az su ve enerji tüketimi, ısı yalıtımı gibi konulara daha çok ağırlık vermeliyiz. Önümüzdeki dönemde verimi yüksek havalandırma sistemleri, LED aydınlatma veya yüksek yalıtımlı camlar gibi zaten yatırım geri dönüşü (ROI) olan uygulamalar yerini karbon salınımını azaltacak, daha yüksek etkiye sahip çevreci uygulamalara bırakacak.
Biz GYODER olarak sektörün paydaşlarının bütün bu girişimlerini destekleyecek diğer yandan uluslararası pazarda etkinliklerini artıracak bağlantılar kurmak ve geliştirmek için çalışacağız. Mart 2022’de Fransa’nın Cannes şehrinde yapılacak olan MIPIM Fuarı’nın, en görünür ve etkin alanlarından birinde yer alacak şekilde organize ettiğimiz “İstanbul Pavilyonu” bunun ilk somut adımı olacak. GYODER olarak MIPIM’de, yapılı çevremizin gelişmesi sürecindeki vizyonumuzun temelini oluşturan Tabiat, Teknoloji, Tasarım ve Toplum odaklı hassasiyetlerimizi vurguladığımız 4T prensiplerimizdeki güçlü hikayelerimizi anlatacağız ve aynı zamanda kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli alt yapının kurulmasını sağlayacağız.
Kısacası inşaat ve gayrimenkul sektörünün tüm bileşenleri, hem pandeminin getirdiği değişime adapte olabilmek hem de sürdürülebilir büyümeyi kalıcı kılmak adına ciddi bir dönüşüme girecek. Bu nedenle 2022 yılının hem ilgili kurumların hem de meslek örgütlerinin, akademi dünyası ile çalışmalar yaparak ortak çözümleri hayata geçirecekleri ve uzun vadede sektör adına kalıcı izler oluşturacakları bir yıl olmasını diliyoruz.
Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Saygılarımla,
Mehmet Kalyoncu
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı