GYODER Kimdir?

Hakkımızda

GYODER 1999 yılında, Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri tarafından kurulmuştur.

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan GYODER, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısında, GYODER’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha çağdaş bir yapıya bürünmesi gerektiğine olan inançla, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak, GYODER’in mevcut algısını koruyarak Derneğin markalaşma sürecini kolaylaştırmak ve algısını güçlendirmek amacıyla ismini Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirmiştir.
Bu yolculuk, gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini desteklemek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek amacıyla her gün güçlenerek devam etmektedir.

Amaçlar

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,
Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,
Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,
Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,
Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,
Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,
Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,
Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,
Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamaktır.

Misyon

‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ olarak, gayrimenkul sektörünü, teknoloji, tasarım ve doğa ile daha da yakınlaştırmak. Sektörün gelişimine katkıda bulunarak, tüm alt açılımlar için değer yaratmak.

Vizyon

Gayrimenkul sektörüne fikir önderliği yapan çatı kuruluş olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak.

Başkanın Mesajı

Değerli Üyemiz,

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün geleceğine yön veren çatı kuruluş olarak en büyük hedefimiz, sahip olduğumuz uzmanlık ve tecrübe ile ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılara imza atmaktır. Ana vizyonumuz olan 4T prensibimiz ile Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum konularını sahiplenerek amacımızı ve farkımızı hem yaptıklarımızla hem de söylemlerimizle tüm sektör paydaşlarına iletiyor, 4T vizyonumuzu tüm faaliyetlerimizin ve projelerimizin merkezinde konumlandırarak hareket ediyoruz.

Gayrimenkul sektörü, 250 alt sektörü ile hem istihdam yaratma ve işsizliği önleme açısından hem de ortaya çıkardığı ekonomik değer bakımından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birini oluşturuyor. Bugün geldiği noktada ise; sadece ülkemiz için değil farklı coğrafyalarda da dikkat çeken projelere imza atan bir sektör olarak hizmet vermeye devam ediyor. 
Bugüne kadar GYODER’i insan odaklı gelecek yaklaşımlarının öncüsü haline getiren nitelikler, üyelerimizin özverili çabası ve kıymetli desteğiyle oldu.  Önümüzdeki dönemde sektörümüz için kılavuz niteliği taşıyacak rotamızı oluştururken, sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak ve sosyal fayda yaratmak adına güzel işlere imza atmak için çalışıyoruz. Toplumumuzun en sıcak gündemi olan barınma ve yurt sorununa çözüm olacak projeler üretiyoruz ve sektör iç görülerini kamu otoriteleri ile paylaşıyoruz. 
Diğer yandan sektörün şeffaf ve güvenilir bir platformda hizmet sunmasını destekleyecek regülasyonlar ve düzenlemeler için kamu otoriteleri ve karar vericiler ile görüşmelerimizi sürdürerek, sektörümüzün gelişimi için katkı sağlamak üzere sorumluluk üstleniyoruz. GYODER olarak gayrimenkul sektörünün toplumsal ihtiyaçları karşılayarak büyümesini sürdürdüğü, konutun yatırım aracı olmaktan çok barınma ihtiyacını karşıladığı ‘GYODER Erişilebilir Konut Modeli’ ile bu amaca hizmet etmeyi hedefliyoruz.  Bununla birlikte, gayrimenkul sektörünün kalıcı ve sürdürülebilir gelişimi için, ülkemizin kaynaklarını optimum şekilde değerlendirerek israfı önleyecek, teknolojiyi daha yoğun kullanarak gerekli hizmetleri sağlayacak bir bakış açısının önümüzdeki dönemde tesis yönetimine yön vereceğine inanıyoruz.
Türkiye’de bulunan gayrimenkullerimizin değeri ülkemizde sahip olduğumuz tüm finansal varlıklardan daha değerli bir konumdadır. Biz GYODER olarak; varmamız gereken hedeflere giden yolu nasıl hızlandırırız, nasıl kolaylaştırırız ve nasıl dünya standartlarına ulaşırız konularında sektöre rehber olmayı hedefliyoruz.  GYODER olarak ekosistemimizin kritik parçalarından sayılan gayrimenkul yatırımcısı ve geliştiricisi, şehir plancıları, mimarlar, müteahhitler, yerel yönetimler ve tüm paydaşları ile beraber en iyi çözümleri üreterek, geliştirerek sektörün devamlılığı için çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken de sosyal fayda yaratacak her alanda varlığımızı hissettirmeye gayret ediyoruz.
GYODER olarak, şehirlerimizin teknoloji ile entegre olmuş şekilde sürdürülebilir gelişimini sağlamak, altyapısıyla daha entegre şehirler tasarlamak, üzerinde yaşayan tüm canlıları kucaklayan ve toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap veren yerler olmasını hedefliyoruz. Gayrimenkul sektörünün paydaşları olarak; kamu ve özel sektör iş birliği ile şehirlerimizi akıllıca ve vicdanlı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Çünkü şehirlerimiz varsa biz varız.
Önümüzdeki dönemde de sivil inisiyatifin birleştirici gücü olarak tüm üyelerimizin katkısı ile daha da büyük projeleri hayata geçirmek dileğiyle...
Saygılarımla, 
Mehmet Kalyoncu
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı