GYODER Kimdir?

Hakkımızda

GYODER 1999 yılında, Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri tarafından kurulmuştur.

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan GYODER, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısında, GYODER’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha çağdaş bir yapıya bürünmesi gerektiğine olan inançla, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak, GYODER’in mevcut algısını koruyarak Derneğin markalaşma sürecini kolaylaştırmak ve algısını güçlendirmek amacıyla ismini Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirmiştir.
Bu yolculuk, gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini desteklemek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek amacıyla her gün güçlenerek devam etmektedir.

Amaçlar

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,
Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,
Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,
Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,
Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,
Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,
Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,
Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,
Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamaktır.

Misyon

Sürdürülebilir şehirleşme sürecinde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumumuzun menfaatlerini önceleyen, Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum olarak adlandırdığımız 4T prensipleri ve Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri ile uyumlu çağdaş ve akıllı kentsel kalkınma hedeflerini benimsemek, bu unsurların oluşmasına katkıda bulunmak.

Vizyon

Gayrimenkul sektörüne fikir önderliği yapan çatı kuruluş olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak.

Başkanın Mesajı

Değerli Üyemiz,

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün geleceğine yön veren çatı kuruluş olarak en büyük hedefimiz, sahip olduğumuz uzmanlık ve tecrübe ile insanı merkeze alan sürdürülebilir şehirler kurulmasına rehberlik etmektir.  

GYODER olarak benimsediğimiz ‘’Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum’’ konularını temel alan 4T vizyonunu tüm faaliyetlerimizin ve projelerimizin merkezinde konumlandırarak hareket ediyoruz.
11 ilimizde yaşadığımız deprem felaketi; kentlerimizin konut alanlarıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, altyapısıyla, yeşil alanları ile bir bütün olduğunu ve kapsamlı bir şekilde planlanması gerektiğini ortaya koydu. 4T vizyonumuzda da ifade ettiğimiz gibi, çözümün insan odaklı şehir planlaması olduğunu bir kez daha gördük.  
Afetten etkilenen bölgelerimizin yeniden ihyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın liderliği ve koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile ortak akla, bölgelerin ihtiyacına, kültürüne, yaşayışına uygun planlama çalışmalarına başlandı. GYODER olarak, deprem bölgesinde imar ve ihya edilecek olan yeni şehir merkezlerinin ‘kentsel strateji, masterplan ve mimari tasarımları’ için gönüllü bir şekilde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumumuzun menfaatlerini önceleyen bir bakış açısıyla öneri niteliğinde bir çalışma yaparak elimizden gelen katkıyı sunmaktayız.
21. Yüzyıl şehircilik anlayışı ile öncelikli hedefimiz; deprem bölgesindeki şehirlerin tasarımlarına destek vermek ve ülkemizin kentsel refah seviyesini artırmak. Bu süreci kapsamlı ve doğru bir şekilde yönetebilmek açısından dijitalleşmenin sunduğu fırsatları devreye sokacağız. 
Şehirlerimizin iyileşme sürecinde, bir yandan tarihi dokuları, meydanları, sosyal alanları, kültürel değerleri korurken, diğer yandan sağlam ve dayanıklı yapılarla kalıcı barınma sorununa kökten çözüm bulmamız gerekiyor. Nitekim sadece yapmak değil yaşatmak önemli. Bu sürece dahil olup bize katkı vermek isteyen tüm gönüllüler derneğimizle irtibata geçebilir.
Önümüzdeki dönemde sektörümüz için kılavuz niteliği taşıyacak rotamızı oluştururken, sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak ve sosyal fayda yaratmak adına etkili işlere imza atmaya devam edeceğiz. Toplumumuzun en sıcak gündemi olan barınma sorununa çözüm olacak projeler en temel önceliğimiz. 
2023 vizyon ve hedeflerimiz çerçevesinde; nüfusun bu kadar arttığı günümüz dünyasında eğer geleceğe sağlıkla ulaşmak istiyorsak asıl amacımızın barınma sorununu ele almak ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel barınma sorunlarının önüne geçmek olduğunu vurgulamıştık. Yapılarımızın ‘Salt Ticari’ olması önceliğini bırakarak, hem ‘ticari’ hem ‘vizyoner’ olmasını merkeze alıyor, güncel tasarım ve üretim metotlarıyla geleceğin evlerini üretmek için ilham olmayı hedefliyoruz. İthal malzeme kullanımını azaltarak yerli malzemeyi olabildiğince sektörümüzde artırırken, yatay mimari odaklı kentsel stratejiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. ‘Konut, AVM ve Ofis’ üçlemesinin bizi tek başına geleceğe taşımayacağını biliyor, bu üçlüyü ‘Lojistik, Sanayi ve Veri Merkezi’ ile güçlendiriyoruz. Enerji üreten ve sürdürülebilir bir gayrimenkul anlayışı bakış açısıyla Yap- Sat modelinin yanı sıra Yap -Kirala modelini odağa alıyoruz. Satış ve yatırım anlayışını da değiştiriyor; doğrudan satın alma yerine kitle fonlaması ile gayrimenkul projelerine ortaklığın önünü açıyoruz.
Sektörün şeffaf ve güvenilir bir platformda hizmet sunmasını destekleyecek regülasyonlar ve düzenlemeler için kamu otoriteleri ve karar vericiler ile görüşmelerimizi sürdürerek, sektörümüzün gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz.
Şehirlerimizin teknoloji ile entegre olmuş şekilde sürdürülebilir gelişimini sağlamak, altyapısıyla daha entegre şehirler tasarlamak, üzerinde yaşayan tüm canlıları kucaklayan ve toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap veren yerler olmasını hedefliyoruz. Gayrimenkul sektörünün paydaşları olarak; kamu ve özel sektör iş birliği ile şehirlerimizi akıllıca ve vicdanlı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Çünkü şehirlerimiz varsa biz varız.
Önümüzdeki dönemde sivil inisiyatifin birleştirici gücü ve tüm üyelerimizin katkısı ile sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek dileğiyle...

Saygılarımla, 
Mehmet Kalyoncu
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı