GYODER Kimdir?

Hakkımızda

GYODER 1999 yılında, Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri tarafından kurulmuştur.

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan GYODER, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısında, GYODER’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha çağdaş bir yapıya bürünmesi gerektiğine olan inançla, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak, GYODER’in mevcut algısını koruyarak Derneğin markalaşma sürecini kolaylaştırmak ve algısını güçlendirmek amacıyla ismini Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirmiştir.
Bu yolculuk, gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini desteklemek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek amacıyla her gün güçlenerek devam etmektedir.

Amaçlar

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,
Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,
Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,
Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,
Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,
Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,
Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,
Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,
Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamaktır.

Misyon

‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ olarak, gayrimenkul sektörünü, teknoloji, tasarım ve doğa ile daha da yakınlaştırmak. Sektörün gelişimine katkıda bulunarak, tüm alt açılımlar için değer yaratmak.

Vizyon

Gayrimenkul sektörüne fikir önderliği yapan çatı kuruluş olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak.

Başkanın Mesajı

Değerli Üyemiz,

Gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri. 250 alt sektörü ile hem istihdam yaratma ve işsizliği önleme açısından hem de ortaya çıkardığı ekonomik değer bakımından ülkemizin önemli bir parçası. Bugün geldiği noktada ise sadece ülkemiz için değil farklı coğrafyalarda da dikkat çeken projelere imza atan bir sektör olarak hizmet vermeye devam ediyor

Küresel olarak son 100 yıldır görülmeyen bir salgın sürecinin etkileriyle satıştan, inşaat sistemine, mekânların yapısından, kullanılan malzemeye, tüketici davranışlarından, genel eğilimlere kadar pek çok unsur köklü bir şekilde değişti. Bu öngörülemeyen dönem sonrasında gayrimenkul sektörü çalışmalarını sürdürmeye ve artan bir ivmeyle ilerlemeye devam etti. GYODER olarak her 3 aylık dönemde hazırladığımız raporda yer alan rakamsal veriler de bu grafiği destekliyor. ‘GYODER Gösterge’ 2022-1. Çeyrek Raporu’na göre; 2022 yılı birinci çeyreğinde konut satışları, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 21,6 oranında bir artışla 320 bin 063 adede ulaştı. Mart ayında ise 134 bin 170 adet konut satışı ile çeyrek verilerinin en yüksek satış rakamını yakalamış oldu.  
GYODER olarak bizim de her zaman öncelik verdiğimiz, sektörün gelişmesi, şeffaflaşması ve kurumsallaşması adına önem taşıyan GYO’lar ve GYF’ler de zorlu geçen iki yılın ardından ülkemizdeki etkinliğini artırdı. Yine GYODER Gösterge” raporuna göre; Ocak- Mart ayları arasında piyasa değerinin 117 milyar TL’ye yükseldiği, 37 adet GYO’nun yerli yatırımcı oranının yüzde 88, yabancı yatırımcı oranının da 2 puan yükselişle yüzde 12 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.  Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonu pazar büyüklüğü ise 2022 ilk çeyreği itibari ile yüzde 23,5 artış göstererek, 16 milyar TL seviyesini aştı. Ayrıca ihraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım almış olan fonlar dahil olmak üzere toplam 84 gayrimenkul fonu da yatırım aldı. Tüm bu veriler sektörümüzdeki gelişmelerin en açık göstergesidir.
GYODER olarak sektörümüz adına güzel işlere imza atmak için çalışıyoruz. Ana vizyonumuz olan 4T; Tabiat, Toplum, Teknoloji ve Tasarım konularını sahiplenerek amacımızı ve farkımızı hem yaptıklarımızla hem de söylemlerimizle tüm sektör paydaşlarına iletiyoruz. Kısacası 4T vizyonumuzu tüm faaliyetlerimizin ya da projelerimizin merkezinde konumlayarak hareket ediyoruz.
Bu sene dernek olarak benimsediğimiz vizyonumuzla şekillendirdiğimiz, gayrimenkul alanında en çok merak edilen konuların, iş dünyasının önemli isimlerinin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gündeme taşındığı “Gayrimenkul Zirvesi”ni 25 Ekim 2022 tarihinde Zorlu PSM’de 17. kez düzenleyeceğiz. Zirvede, değerli konuşmacılar ve oldukça zengin bir içerik ile bir kez daha sektörün nabzını tutacağız. Zirvenin bir diğer önemli katkısı ise günümüzün en sıcak gündemi arasında yer alan erişilebilir konut üretimi ve finansmanı ile ilgili paylaşacağımız çalışmanın çıktıları olacak. Her açıdan verimli geçmesi için emek sarf ettiğimiz Zirvemiz, bu yıl sektörün en konuşulan işlerinden olacak.
Bununla beraber sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak, sosyal fayda yaratacak çalışmalar yapıyoruz.  Toplumumuzun en sıcak gündemi olan barınma ve yurt sorununa çözüm olacak projeler üretiyoruz ve sektör iç görülerini kamu otoriteleri ile paylaşıyoruz. 2021 yılında Marmara Üniversitesi iş birliği ile GYODER olarak üstlendiğimiz, Göztepe kampüsünde bulunan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu binasının kız öğrenci yurduna dönüştürülmesi projesi bu konudaki en sıcak girişimimiz.  Sosyal fayda yaratmak, gençlere dokunmak ve sektöre örnek olmak adına gerçekleştirdiğimiz bu proje, kentlerin gelişimi için yeni yapı üretmenin yanı sıra mevcut yapıları da maksimum fayda oluşturacak şekilde dönüştürmek sürdürülebilirlik adına son derece önemli. GYODER üyelerin de desteği ile bu projeyi neticelendirdiğimiz için çok mutluyuz. 
Diğer yandan sektörün şeffaf ve güvenilir bir platformda hizmet sunmasını destekleyecek regülasyonlar, düzenlemeler için kamu otoriteleri ve karar vericiler ile görüşmelerimizi sürdürerek, sektörümüzün gelişimi için katkı sağlamak üzere sorumluluk üstleniyoruz.
Sektörün çatı kuruluşu GYODER olarak biz de yapılı çevremizin üretimi sürecinde yer alan ve bir ekosistemin kritik parçalarından sayılan gayrimenkul yatırımcısı ve geliştiricisi, şehir plancıları, mimarlar, müteahhitler, yerel yönetimler ve birçok paydaşı ile beraber en iyi çözümleri üreterek, geliştirerek sektörün devamlılığı için çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken de sosyal fayda yaratacak her alanda varlığımızı hissettirmeye gayret ediyoruz.
Bundan sonraki süreçte de güzel gelişmelere hep beraber imza atmak dileğiyle…
Saygılarımla, 
Mehmet Kalyoncu
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı