GYODER Kimdir?

Hakkımızda

GYODER 1999 yılında, Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) mevcut ve kurulmakta olan temsilcileri tarafından kurulmuştur.

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan GYODER, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısında, GYODER’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha çağdaş bir yapıya bürünmesi gerektiğine olan inançla, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak, GYODER’in mevcut algısını koruyarak Derneğin markalaşma sürecini kolaylaştırmak ve algısını güçlendirmek amacıyla ismini Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirmiştir.
Bu yolculuk, gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini desteklemek, sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar getirmek amacıyla her gün güçlenerek devam etmektedir.

Amaçlar

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,
Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,
Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,
Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,
Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,
Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,
Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,
Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,
Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamaktır.

Misyon

Sürdürülebilir şehirleşme sürecinde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumumuzun menfaatlerini önceleyen, Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum olarak adlandırdığımız 4T prensipleri ve Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri ile uyumlu çağdaş ve akıllı kentsel kalkınma hedeflerini benimsemek, bu unsurların oluşmasına katkıda bulunmak.

Vizyon

Gayrimenkul sektörüne fikir önderliği yapan çatı kuruluş olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak.

Başkanın Mesajı

Saygıdeğer Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

Türkiye'de gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren, sektörün en geniş STK’sı GYODER’in Başkanlığını Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girdiğimiz bu günlerde devralmış olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu süreçte, Derneğimizi daha da ileriye taşımak ve küresel alanda bir referans noktası oluşturmak kararlılığıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimizi ifade etmek isterim.  

Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 250’den fazla alt sektörü destekleyen gayrimenkul endüstrisi, Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynadı ve ekonominin lokomotif sektörlerinden biri haline geldi. Öte yandan yeni dünyada iklim krizleri, afetler, göçler, kıtlıklar, salgınlar, hızlı kentleşme ve küresel ekonomik dengesizlikler bizleri daha yenilikçi ve çevik olmaya zorluyor. Bunların yanı sıra global gayrimenkul sektöründe ise her zamankinden daha hızlı değişen ekonomik, teknolojik ve sosyal dinamiklere ayak uydurabilmek gerekiyor. Biz sektör aktörleri uzun zamandır dünya genelinde gayrimenkul sektörünün karşılaştığı küresel zorluklara karşı çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
Siz üyelerimiz tarafında da güçlü bir destekle karşılanan pek çok projenin tohumlarını attık ve çok kısa sürede bu projeleri başarıyla hayata geçirmeye başladık. Bu dönemde, inovasyon, kurumsallık ve şeffaflık gibi temel hedef ve ilkelere odaklanmayı da ajandamızdan bir an olsun çıkarmadık. GYODER yönetimi olarak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde sektörümüzün kalkınmasına liderlik etme sorumluluğu taşıyor, sadece günümüz sorunlarına değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına da 4T Vizyonu adını verdiğimiz Teknoloji –Tasarım- Tabiat- Toplum ilkeleri çerçevesinde geniş perspektiften bakıyoruz.   
Bu anlayışla, sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan konuları tespit etmeye, mevcut çalışanların bu konularda bilgilerini her daim taze tutmaya devam ediyor ve gençleri yetiştirmeye yönelik çalışmalarımızı, üniversitelerle sürdürdüğümüz akademik iş birliklerimiz çerçevesinde çağın dinamizmine paralel yeni nesil başlıklar eşliğinde yönetiyoruz.
Türkiye’nin gayrimenkul platformu olma sorumluluğu ve bilinciyle her zaman olduğu gibi amacımız, Türkiye'nin gayrimenkul sektörünü ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale getirmek, sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, üyelerimizin ve toplamda memleketimizin çıkarlarını en iyi şekilde korumaktır.  
Bu heyecan verici yolculukta siz değerli üyelerimizin katkıları büyük önem taşıyor. Sahip olduğumuz iş birliği ve dayanışma ruhuyla sektörümüzü sizlerle birlikte daha ileriye taşımak arzusundayız. Kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademi ile iş bölümü esasına dayalı bir çalışma içinde bulunacağımıza ve sektörün hem ilham kaynağı hem de rehberi olmayı bu dönemde de sürdüreceğimize olan inancım tamdır.

Neşecan ÇEKİCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Geçmişten Bugüne Başkanlarımız

Neşecan Çekici
Mehmet Kalyoncu
Prof. Dr. Feyzullah YETGİN
Aziz Torun
Aziz Torun
Turgay Tanes
Turgay Tanes
Bekir Cumurcu
Bekir Cumurcu
Haluk Sur
Haluk Sur
Kursal Tuncel
Kürşat Tuncel
Tankut Gündoğar
Tankut Gündoğar
Hakan Kodal
Hakan Kodal