GYO’lar Üst Yönetim Toplantısı

GYODER, GYO’larla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapmak, GYO’ların beklentilerini ve sektör sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini almak için bugün “GYO’LAR ÜST YÖNETİM TOPLANTISI” düzenledi. Torunlar GYO ev sahipliğinde Hilton Mall of İstanbul’da düzenlenen toplantıda, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu Derneğin çalışmalarını özetledi. GYODER Başkan Yardımcısı Sertac KARAAĞAOĞLU yaptığı sunumla GYO’lara ilişkin rakamlar, analizler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca; müktesep hak, kadastro mahkemelerinin gayrimenkul mahkemelerine dönüştürülmesi, tebliğ değişiklikleri, kentsel dönüşüm yasasının GYO’ları da kapsayan bazı maddelerinden GYO’ların muaf tutulması, GYO’ların yabancıya satışta yaşadığı değerleme sorunları ve değerleme konusunda yapılan tebliğ değişikliklerinin sektöre daha hızlı akredite edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması için GYO’lara ve yatırımcılara destek olacak çözümlerin geliştirilmesi, iyi uygulamalar kılavuzunda yapılan güncellemeler ile mevzuatın sektöre daha iyi aktarılması, sürdürülebilirlik ilkeleri, GYO hissesi alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı verilmesi, kamu nezdinde GYO’ların farklı statüde değerlendirilmesi gibi bir çok konuda sektör temsilcilerin görüş ve önerileri alınarak, gelecek dönem çalışmalar için bilgi paylaşımı sağlandı.