Eğitim Programları

Yeşil Mutabakat Webinar Serisi

Program Hakkında

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatıiklim değişikliğinin önüne geçilmesi ve gelecek nesiller için yeterli kaynakların bırakılması amacı ile yola çıkan; 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanan yeni bir büyüme stratejisidir. Karbona dayalı ekonomik büyüme yerine enerji ve kaynak verimli, döngüsel ekonomiyi esas alan karbonsuz bir ekonomik büyüme modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Ticaretinin neredeyse yarısını Avrupa Birliği ile gerçekleştiren Türkiye, yeşil mutabakattan en çok etkilenen ülkeler arasında bulunmaktadır.


GYODER’in Yeşil Binalar ve Sürdürülebilirlik Komitesi ile birlikte hazırladığı Yeşil Mutabakat Webinar Serisi’ni sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomiye uyum ve hazırlık sürecinde,  sektöre avantaj sağlamak ve sektörü bilgilendirmek için gerçekleştirmekteyiz.  İklim nötr olma yolundaki süreci hızlandıran Yeşil Mutabakat’ı ekonomik sosyal ve çevresel yönlerden ele alacağız.  

Eğitmenler