Eğitim Programları

Tesis Yönetimi Semineri

Program Hakkında

Gayrimenkul yatırımlarında başlangıç değerinin korunması, ürünün işletme sürecinde de başlangıçtaki stratejik hedeflere uygun şekilde işletilebilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bunu sağlamak için tesis yönetimi süreçlerinin stratejik planlama aşamasından başlayarak, yatırım kararlarının alınması, yapımı, işletmeye alınması ve işletilmesini içeren gayrimenkul yaşam döngüsü içerisinde yer alabilmesinin değere önemli katkısı olacağı değerlendirilmiş, bu çerçevede tesis yönetimi süreçlerine ilişkin standartlar geliştirilmiştir.

Seminerin İçeriği Nedir?

  • Tesis yönetimi hizmetlerinin kapsamı
  • Tesis yönetiminin etki alanları
  • Tesis yönetiminde yaşanan sorunlar
  • Tesis yönetiminden gayrimenkul geliştirme sürecine bilgi akışı
  • Tesis yönetim standartları
  • Tesis yönetiminden gayrimenkul geliştirmeye - oluşan değerin korunup sürdürülmesi üzerine öneriler

Gayrimenkul sektörü paydaşları, yatırım yöneticileri, varlık yöneticileri, geliştirme profesyonelleri bu seminere katılabilir.

Eğitmenler

İlhami AKKUM