Eğitim Programları

Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Dayanıklı Kentler

Program Hakkında

Moderatör- Cem Yılmaz


Konuşmacılar ve Program:

Kentsel Dönüşüm Yol Haritası: İzmir Örneği Projesi

Esra Şahin – KEYM / Y. Şehir Plancısı

Bahriye Tutanç – KEYM / Y. Şehir Plancısı


Tehlike ve Risk Alanlarının Belirlenme Yöntemlerinde Ekolojik Kayıp Tehlikesi

Doç. Dr. Seher Demet Kap Yücel / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesinde Bütüncül Yaklaşım Modeli

Prof. Dr. Himmet Karaman / İstanbul Teknik Üniversitesi


İstanbul Kentsel Dayanıklılık Çalışması Örneği

Didem Çalışkan – İBB / Y. Şehir Plancısı - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü AR-GE Planlama Şefi

Webinar kaydını izlemek için tıklayınız...

Eğitmenler