Eğitim Programları

Örnek Olaylar Işığında Gayrimenkul Projesi Geliştirmede Alternatif Hukuki Yollar

Program Hakkında

Eğitimin Amacı

Hukukçu olmayan gayrimenkul sektörü profeyonellerinin, proje geliştirirken karşılaştıkları temel hukuk kavramlarını anlamlandırmalarını; gayrimenkul hukukuyla ilgili bütünsel bir bakış açısına sahip olmalarını ve alternatif hukuki enstrümanlarla tanışmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

  • Gayrimenkul ve İlgili Kavramlarla Tanışmak
  • Mülkiyet ve Mülkiyet Benzeri Haklar
  • Karma Sözleşme Modelleri

Eğitmenler

Av. Pınar Ersin