Eğitim Programları

Kentsel Dönüşüm; Yaklaşımlar, Yasalar Ve Projeler

Program Hakkında

Eğitimin Amacı

Gayrimenkul sektörünün gelişimi yönünde son gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusunda gelinen durumu değerlendirmek ve kentsel dönüşüm sürecinde yenilikçi proje geliştirme yaklaşım ve yöntemlerini ortaya koymaktır.

Hedef Kitle

Eğitime katılacakların özellikle gayrimenkul geliştirme ve finans yaratma konusunda sektörde çalışan yönetici ve uzmanlar ile kamu sektöründe planlama ve tasarım konularında çalışanlardır. 

Eğitim Programı 

1. Proje Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar; Kavramlar

- Kentsel Vizyon

- Stratejik Tasarım

- Uzlaşma Yönetimi

2. Kentsel Vizyon Plan Örnekleri

- İstanbul Vizyon Planı

- Çayırova Vizyon Planı

- Yalova Çarpan Etkileşim Planı

3. Uzlaşma Yönetimi Proje Örnekleri

- Kartal Kentsel Dönüşüm projesi

- Cendere Kentsel Dönüşüm Projesi

- Tarlabaşı Yenileme Projesi

4. Stratejik Tasarım Proje Örnekleri

- Cendere Stratejik Tasarım Yönetimi

- Kartal Stratejik Tasarım Rehberi

- Denizli 3X3 Stratejik Tasarım Programı

5. Afet Riski Azaltma Yasası (6306)

- Yasa İçeriği

- Yeni Uygulama Araçları

- Sektörün Yeni Aktörleri

6. Kentsel Dönüşüm Yenilikçi Yaklaşımlar

- Menkulleştirme ve Transfer

- Stratejik Analizler

- DESTEK; 3 ada 1 ada, Mahalle, KENT'te KENT

Eğitmenler

A.Faruk Göksu

Sıla Akalp