Eğitim Programları

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Eğitimi

Program Hakkında

Eğitimin Amacı Ve Hedef Kitlesi

Türkiye’de son yıllarda hız kazanan toplu konut inşaatları, büyük bir finans kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İnşaat sözleşmelerinde gelir paylaşımı yöntemi, bu finans ihtiyacını karşılama çabası içinde formüle edilmiş bir finansman modeli olarak ortaya çıkmıştır. Gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesi, günümüzde, sadece toplu konut inşaatlarında değil, yatırım amaçlı her tür inşaat işinde uygulaması hızla yayılan bir sözleşmedir. Gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesinde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden farklı olarak taraflar arasında bağımsız bölüm paylaşımı yapılmamakta, taraflar bağımsız bölümlerin satışından elde edilen geliri paylaşmak üzere ayrıntılı kurallarla bir işbirliği yapmaktadırlar. Sözleşme karmaşık bir yapıya sahip olduğu için, seminerde, gerek sözleşmenin tanıtımı ve sağladığı avantajların aktarılması, gerekse sözleşmede sonradan ortaya çıkabilecek bazı sorunlara karşı önlem alınması bakımından, gerekli bilgi aktarımı yapılmaktadır. 

Seminere, inşaat şirketi yöneticileri ile avukatlar katılabilirler. 

Eğitimin Yeri

Av. Dr. Umut Yeniocak Yeniocak Hukuk Bürosu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi 

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:90 Beyoğlu 34445 İstanbul

İçerik Özeti

• Sözleşmenin tanıtımı
• Sözleşmenin şirketlere sağladığı yararlar
• Sözleşmenin arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesinden farkları
• Sözleşmeye uygulanacak kurallar
• Örnek dava türleri ve Yargıtay kararları

Eğitmenler

Av. Umut Yeniocak