Eğitim Programları

Gayrimenkul Yatırımının Vergisel Boyutu

Program Hakkında

Global krize rağmen heyecanını ve hızını hiç kesmeyen gayrimenkul sektörünün önemli oyuncuları olan kurumsal ve bireysel arsa sahipleri, geliştiriciler, inşaat şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar piyasasını çok iyi bildikleri gayrimenkulden sağladıkları/sağlayacakları faydayı maksimize ederken, konunun vergisel yönünü de ihmal etmemeliler. Yatırımla ilgili kararlar alınırken, işlemler yürütülürken konunun ticari yönü kadar önemli olan vergisel yönü de gerekli özenle ele alınabilirse daha sonra tespit edilmesi halinde oluşabilecek yüksek risklerin önlenmesinde ya da yönetilmesinde mükelleflere çok fazla fayda sağlayacaktır. Bu eğitimde gayrimenkul yatırımı aşama aşama ele alınarak her bir aşamadaki vergisel yükler/fırsatlar değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Eğitimde ayrıca halen TBMM’nde yer alan Gelir Vergisi Yasa Tasarısının gayrimenkul sektörünü etkileyen hükümleri de ilgili bölümlerde incelenecektir. 

Hedef Kitle

Gayrimenkulü bir yatırım aracı gören gerçek ya da tüzel kişiler Gayrimenkul şirketlerinin yöneticileri Gayrimenkul finansmanı ile uğraşanlar Gayrimenkul projelerine fizibilite hazırlayanlar Aktiflerinde gayrimenkul bulunan kurumların mali işler yöneticileri 

Eğitim Programı

ARSA ALIM FAZI

1) Arsa alımında yüklenilen vergiler ve istisnalar 

2) Arsa ediniminde kullanılan modellerin vergisel yönü

a. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

b. Kar paylaşımlı modeller

3) Gayrimenkul projelerinde sıkça kullanılan finansman modellerine ilişkin mali analiz 

GELİŞTİRME FAZI 

1) Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan vergiler

a. Yıllara sari inşaat işleri

b. Yurtdışından alınan hizmetler

c. Grup şirketlerinden alınan hizmetlerin mali değerlendirilmesi

d. Proje geliştirme fazında karşılaşılan belediye harçlarının değerlendirilmesi 

2) Geliştirme fazında yapılan tapu işlemlerinin mali yönü [Kat irtifakı tesisi, kat mülkiyeti tesisi, cins tashihi, vb…] 

SATIŞ/OPERASYON FAZI 

1) Gayrimenkul Satış gelirlerinin vergilendirilmesi

a. Kurumlar vergisi uygulamaları

b. KDV uygulamaları

c. İndirimli orana tabi gayrimenkul satışları ve KDV iade prosedürü

d. Gayrimenkul satışlarında tapu harcı uygulamaları

e. Satış sözleşmelerinin Damga Vergisi yükümlülükleri

f. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin vergisel analizi

g. Çeşitli istisna uygulamaları

2) Gayrimenkul satışlarından doğan değer artış kazancı ve işlem bazlı vergilerin yönetimi 

3) Gayrimenkul Kira gelirlerinin vergilendirilmesi

a. Kurumlar vergisi uygulamaları

b. KDV uygulamaları

c. Kira sözleşmelerinin Damga Vergisi yükümlülükleri

Eğitmenler

Ersun Bayraktaroğlu