Turkish Real Estate Summit

3. Gayrimenkul Zirvesi

Gayrimenkul Zirvesi 3 Konferansı 2-4 Mayıs 2002tarihlerinde İstanbul Swissotel’ de “Yeniden Yapılanma Sürecinde Gayrimenkul Sektörü” teması ile Finans Dünyası ile müştereken düzenlenmiştir.

SPK, T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı ve ULI desteği ile gerçekleşen bu konferansa Devlet Bakanı, SPK Başkanı, Konut Müsteşarı, Gelirler Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir ve Şişli Belediye Başkanları, ULI Başkanı ve Başkan Yardımcısı katılmışlardır. Geliştirilen GYODER-ULI ilişkileri sonucu ULI Gayrimenkul Zirvesi 3’ ün destekçilerinden biri olmuş ve zirvede bir oturum gerçekleştirmiştir. 3. Gayrimenkul Zirvesi 300’ ü aşkın katılımla sektörün ulusal ve uluslararası temsilcisini buluşturmuş ve bir kez daha sektörün gündemini belirlemiş; Türkiye’nin yeniden yapılanma ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde, ekonominin geleceğine dinamik bir yön verecek olan gayrimenkul sektörünün gelişimi, kurumsallaşması ve standardlarının yükselmesi yönünde yeni bakış açıları ve hedeflerin tartışıldığı bir platform özelliğini kuvvetlendirmiştir. Zirve kapsamında düzenlenen Gayrimenkul Sergisi, “Gayrimenkul Geliştirme” fikrinin işlendiği ilk sergi olma amacıyla hazırlanmıştır. Basında da yankılar uyandıran konferans, Derneğimizin etkisini göstermesi açısından önemli sonuçlar yaratmıştır. Konferansın tutanaklarından yararlanılarak hazırlanan Gayrimenkul Zirvesi III Dergisi İngilizce/ Türkçe olarak hazırlanarak çeşitli kurumlara dağıtılmıştır.